Pijnpsychologenpraktijk

EMDR-therapie

EMDR-therapie is een bewezen effectieve behandelmethode bij chronische pijn, SOLK (somatisch onverklaarde lichamelijke klachten), PTSS en angst. De werking van EMDR-therapie is gebaseerd op de werkgeheugentheorie (zie voor een filmpje over het werkgeheugentheorie www.emdr.nl). Het werkgeheugen wordt belast met het ophalen van de traumatische herinnering. Tegelijkertijd wordt het werkgeheugen belast door het maken van oogbewegingen. Het werkgeheugen wordt dusdanig belast dat er, door de concurrentie van deze twee taken, voor de levendigheid en de negatieve emoties van de nare herinnering geen plek meer is in het werkgeheugen. Hierdoor neemt de fysieke spanning die gerelateerd is aan de nare herinnering af, de herinnering wordt vager, minder intens en minder traumatisch.

Wanneer sprake is van een verband tussen de fysieke klachten en een traumatische herinnering kan bij lichamelijke klachten gedacht worden aan EMDR-therapie.

De GZ-psychologen van Pijnpsychologenpraktijk hebben de erkende basis en vervolgopleiding van de Vereniging voor EMDR Nederland (VEN) (www.emdr.nl) gevolgd. Daarnaast zijn de psychologen van Pijnpsychologenpraktijk geschoold in EMDR-therapie volgens het Lichamelijke Sensatie Protocol, een specifieke toepassing van EMDR bij lichamelijke klachten.