Pijnpsychologenpraktijk

Klachten- en geschillenregeling

Het kan natuurlijk voorkomen dat je een klacht hebt over de behandeling. We nodigen je dan uit om dat eerst persoonlijk te bespreken met de therapeut. Mochten we er onderling niet uitkomen, dan kun je je richten tot de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten (LVVP).

Via deze link naar de LVVP vind je informatie over de klachten en geschillenregeling.