Pijnpsychologenpraktijk

Privacy en kwaliteit

Privacy
Pijnpsychologenpraktijk hecht belang aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Wij als psychologen gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens om. Pijnpsychologenpraktijk voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het privacy statement van Pijnpsychologenpraktijk vind je in het kader van de AVG de complete verklaring over hoe wij als praktijk omgaan met jouw privacy.

Privacy statement
Privacy statement Pijnpsychologenpraktijk
Privacy informatie voor cliënten van Pijnpsychologenpraktijk

Kwaliteit
Pijnpsychologenpraktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging LVVP (Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychologen). De beroepsvereniging draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van psychologen.

Wij zijn LVVP gecertificeerd.


Wij (Marieke Wierenga en Marjolein Smallenbroek) zijn beide als psycholoog lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en zijn gevisiteerd in juli 2022 op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria. Het visitatiecertificaat is geldig voor 5 jaar’.

Kwaliteitsstatuut
Alle aanbieders van de Generalistische Basis GGZ zijn binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. De GZ-psychologen van Pijnpsychologenpraktijk zijn in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Kwaliteitsstatuut M. Smallenbroek
Kwaliteitsstatuut M. Wierenga