Pijnpsychologenpraktijk

Chronische pijnklachten

Pijn ontstaat vaak door beschadiging van weefsel, overbelasting, een ontsteking of een ziekte, dit noemen we acute pijn. Afhankelijk van de aandoening kan de pijn enkele dagen tot weken duren. Als de oorzaak hersteld is, verdwijnt de pijn meestal ook weer. Maar soms verdwijnt de pijn niet, dan wordt de pijn chronisch genoemd. Chronische pijn is pijn die langer dan 3 maanden aanwezig is.

Hoe chronische pijn ontstaat is niet altijd duidelijk. Soms begint het als acute pijn, dus met een duidelijk beginpunt, maar soms begint de pijn ook zonder duidelijk beginpunt en neemt de pijn geleidelijk toe in de loop van de tijd. Voor de behandeling is het vooral belangrijk te kijken waarom de pijn niet afneemt. Dit kan door verschillende factoren komen:

  • Lichamelijke factoren
    Naarmate de pijn langer duurt, kunnen de zenuwen in je lichaam extra gevoelig worden. De zenuwen sturen dan extra pijnprikkels naar de hersenen. De pijn die je ervaart kan daardoor erger worden. Dit wordt centrale sensitisatie genoemd.

  • Cognitieve factoren en emotionele factoren
    Wat je denkt en voelt heeft invloed op hoe je de pijn ervaart en hoe je ermee omgaat. Als je denkt dat er iets ergs aan de hand is, dan voel je je daar onzeker of angstig door. Als je denkt voor deze pijn heb ik nu even geen tijd, dan voel je irritatie. Als je denkt door de pijn kan ik niet gelukkig zijn, dan voel je somberheid. Emoties hebben een bijbehorende fysieke reactie, waarbij onder andere stresshormonen vrijkomen. Ook onder invloed van deze stresshormonen kunnen zenuwen gevoeliger worden en extra pijnprikkels naar het brein sturen.

  • Gedragsfactoren
    Wat je doet kan de pijn negatief beïnvloeden. Soms beweeg je minder door de pijn, waardoor je fysieke conditie achteruitgaat. Soms span je onbewust spieren aan om de pijn op te vangen en veroorzaakt de spierspanning een verergering van de pijnervaring.

Welke factoren in jouw geval meespelen bij het belemmeren van het herstel van je lichaam kunnen we samen in kaart brengen en aanpakken. Meestal is het niet slechts één factor maar juist een complexiteit van meerdere factoren tegelijkertijd. De psychologen van Pijnpsychologenpraktijk zijn zeer ervaren in het snel in kaart brengen van deze in stand houdende factoren.

Het doel van de behandeling is het fysieke herstel op gang te brengen door de in stand houdende factoren aan te pakken en op die manier de pijn te verminderen of weg te nemen.