Pijnpsychologenpraktijk

PTSS en lichamelijke klachten

Als je een ingrijpende, schokkende of nare gebeurtenis hebt meegemaakt kost dit meestal tijd om te verwerken. Kort na de gebeurtenis heeft bijna iedereen wel last van herbelevingen, nachtmerries of (acute) stresssymptomen. Indien deze klachten niet voldoende herstellen, kan er sprake zijn van een Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS).

Voorbeelden van ingrijpende gebeurtenissen zijn: levensbedreigende situaties zoals een (auto)ongeluk of een lichamelijk letsel/ziekte, mishandeling of bedreiging, seksueel misbruik of aanranding. Nare ervaringen zoals een vervelende relatie/scheiding, pestverleden, ruzies, vervelende ziekenhuisbezoeken etc., kunnen er ook toe leiden dat je in het hier en nu last hebt van nare herinneringen, herbelevingen of stresssymptomen met bijbehorende lichamelijke uitingen.

Lichamelijke klachten komen vaak voor bij mensen die traumatische of nare gebeurtenissen hebben meegemaakt. Te denken valt aan slaapproblemen, verhoogde prikkelbaarheid, concentratieproblemen, verhoogde waakzaamheid of schrikreacties. Ook gaat PTSS vaak gepaard met lichamelijke klachten die veroorzaakt worden door langdurige stress zoals vermoeidheid, (hoofd)pijn, verhoogde hartslag, duizelingen, hyperventilatie of andere sensaties. Het trauma kan verwerkt zijn op cognitief niveau; je denkt er dus niet meer aan, maar het trauma kan onbewust op lichamelijk niveau nog wel sporen nalaten. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op. Kijk bij onze praktijk voor de contactgegevens.

EMDR-therapie is – naast Cognitieve gedragstherapie – de aanbevolen therapie bij PTSS. Pijnpsychologenpraktijk is gespecialiseerd in EMDR behandeling bij lichamelijke klachten.