Pijnpsychologenpraktijk

SOLK en lichamelijke klachten

SOLK staat voor Somatische Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Het gaat dan om lichamelijke klachten die niet kunnen worden verklaard door een medische oorzaak of om klachten die wel beginnen met een medische oorzaak maar die langer duren dan gebruikelijk. De klachten kunnen in de loop van de tijd erger worden en zich uitbreiden naar andere delen van het lichaam. Ook kunnen de klachten wisselen qua intensiteit of telkens verspringen in het lichaam.

SOLK omvat verschillende klachten zoals pijnklachten, maar ook lichamelijke functiestoornissen zoals een evenwichtsstoornis, energiegebrek, krachtsverlies of wazig zien of afwijkende waarneming zoals oorsuizen, piepen, tintelingen of een doof gevoel. Vaak komen daar in de loop van de tijd klachten van spanning, concentratieproblemen, geheugenverlies, slaapproblemen, angst en/of depressie bij.

Het herstel van lichamelijke klachten kan net als bij chronische pijn door verschillende factoren worden belemmerd. Bij Pijnpsychologenpraktijk brengen we de factoren die het herstel belemmeren overzichtelijk en snel in kaart en maken een behandelplan om deze factoren aan te pakken. Het doel van de behandeling is het fysieke herstel op gang te brengen opdat de klachten kunnen verminderen of weggenomen kunnen worden.